Dolní oblast Vítkovice, cestopis

Dolní oblast Vítkovice, cestopis

Cestopis!

Budík na čtyry, Novu Svobodu v trafice, třicet trojku na Svinov, trojku do Vitkovic, desitku ve Vyběru a na ňu…

To byl ritál hutníka či horníka, v tomto případě z Poruby, před každou šichtou (na ňu, znamená na šichtu, tedy do roboty, tedy do práce)!
V Dolní oblasti Vítkovic se v 19. a 20. století nacházel důl Hlubina a závod Vítkovických železáren, vysoké pece. Sám jsem se do tohoto závodu ještě před rokem 1989 pracovně podíval. A to hned několikrát, když jsem s kamionem ČSAD přivezl ze slovenského města Lubeník šamotové cihly na vyzdívání vysokých pecí. Když jsem později krátkou dobu pracoval jako horník na šachtě Jeremenko, která spadala pod podnik Důl Ostrava (spadaly tu jámy: Jeremenko, Hlubina, Bezruč, Zárubek, Trojice a Alexander) zjistil jsem, že zhruba kilometr pod zemí lze pěšky projít až k jámě Hlubina, která je v těsné blízkosti vysokých pecí, v dnešní památkové zóně Dolní oblast Vítkovice. Jen pro zajímavost, nejhlubší rubání v Dole Ostrava se nacházelo v hloubce 1050 metrů (Jeremenko) a jako nehlubší jáma tohoto dolu se uváděla jáma Bezruč. To ale díky tomu, že její skypová těžní věž byla umístěna na kopci nad Ostravou.
Jak to už bývá, nejhůř se navštěvují atrakce, které leží přímo pod nosem a tak jsme se k prohlídce této památkové zóny dostali až po mnoha letech po jejím otevření pro věřejnost. Konkrétně během prázdnin roku 2016. Zaplatili jsme v pokladně 190,-Kč za osobu, nafasovali přilby v barvě naší skupiny a s průvodkyní jsme se vydali na vysokopecní okruh s výstupem na krásnou vyhlídkovou věž nesoucí název „Bolt tower“. Dalo by se vydedukovat, že je věž pojmenována po slavném atletu, zvláště, když ten je na věži opravdu podepsán. Není tomu ale tak, protože věž je anglicky pojmenována dle svého tvaru, respektive tvaru ochozu. Do češtiny lze název přeložit jako „šroubová věž“.
Myslím, že by bylo zbytečné více tu popisovat prohlídku, raději se budu snažit detailně popsat každou fotografii z čehož by měl mít čtenář ucelenější představu o prohlídce. V tomto článku také vůbec nepopisuji ani nezveřejňuji žádné fotografie muzeí Světa techniky a Multifunkční auly Gong. Toto zveřejním v dalším článku. Historii oblasti naleznete v odkazech níže, já bych ji zde pouze opisoval.

Odkazy:
Prodej vstupenek do Dolní oblasti Vítkovic
Oficíální web Národní památky Dolní oblast Vítkovice
Všeobecné informace o Dolní oblasti Vítkovice
Všeobecné informace o Vítkovických železárnách
Všeobecné informace o dole Hlubina
Všeobecné informace o dole Petr Bezruč
Všeobecné informace o dole Jeremenko
Všeobecné informace o dole Alexander
Všeobecné informace o dole Svaté Trojice
Popis vysoké pece s vysvětlivkami
Web Ostravaci zabývající se hlavně industriální fotografií Ostravska

Historický dokument České televize o vysokých pecích